Het college laat op vragen van D66 weten nog langer nodig te hebben om een plan te maken voor het gebied rond het Jeroensplein. Dat betekent dat de oproep van de gemeenteraad, vorig jaar gedaan, om de betonnen palen zo snel mogelijk op te ruimen nog niet is gehonoreerd (Foto: Harm Dragt).

College heeft meer tijd nodig voor herinrichting Jeroensplein
Laatste update: 19 april 2017 om 11:39

NOORDWIJK - D66 heeft met schriftelijke vragen het college aangezet om inzicht te geven in de stand van zaken rond de voorgenomen herinrichting van het Jeroensplein.

Twee vorig jaar unaniem aangenomen moties lieten aan duidelijkheid niets te wensen over; de betonnen palen moeten weg en liefst zo snel mogelijk. Omdat in de moties was vastgelegd dat het college voor 1 april met een plan moest komen en die datum ondertussen verstreken was, besloot D66 om in de pen te klimmen om te weten te komen hoe ver het ermee stond.

Vorige week dinsdag kwam het college met een schriftelijke reactie. Het noodzakelijk gesprek met ontwerper Simon Sprietsma, die het intellectueel eigendom heeft en zonder diens akkoord er niets met de palen mag gebeuren, heeft plaatsgevonden, zo meldt het college. "Het verwijderen van de betonnen palen is voor hem geen probleem", schrijft het college. In de collegebrief is te lezen dat Sprietsma zelf de palen ook niet echt een aanwinst voor het gebied vindt. Maar de door de gemeente geëiste verkeerstechnische maatregelen maakte dat hij een keuze heeft gemaakt voor de palen, zo is uit de brief op te maken. Hij had ze, vanwege hun dominante karakter, liever achterwege gelaten.


Die uitlatingen plaatsen de palen, in de volksmond afkeurend ook wel de 'Atlantikwall' genoemd, wel in een heel vreemd daglicht. Niemand wilde, iedereen ergert zich eraan en toch zijn ze tot op de dag van vandaag letterlijk en figuurlijk een sta in de weg. Sprietsma wil graag betrokken blijven bij de herinrichting van het gebied, maar ziet dat niet als een verplichting, zo laat het college weten.


Ook wordt vermeld dat het een mondeling gesprek is geweest dus handtekeningen zijn niet gezet. Onduidelijk is of en zo ja hoever de gemeente de portemonnee moet open zetten om de vormgever af te kopen.


De eis om voor 1 april met een nieuw plan te komen is niet waar gemaakt. Het college meldt dat er aan gewerkt wordt maar dat er andere plannen zijn  waar rekening mee moet worden gehouden zoals de Centrumvisie Kerkstraat en omgeving. Op 22 maart dit jaar is er nog een werkconferentie belegd om die visie verder uit te werken. De in- en output van deze conferentie wordt gebruikt om ook met een passend voorstel te komen over het Jeroensplein. Het college schrijft dat het zo spoedig mogelijk met een voorstel naar de raad te komen maar een concrete datum wordt nog niet gegeven. Tot die tijd blijft het flink balen van een flink aantal palen.