De gemeenteraad van Noordwijk buigt zich morgen (donderdag 20 april) over het advies van het bureau Twijnstra Gudde dat zegt dat een bestuurlijke fusie tussen Noordwijk en Noordwijkerhout de best optie is (Foto: Harm Dragt).

College wil nader onderzoek naar positie Noordwijkerhout
Laatste update: 19 april 2017 om 11:32

NOORDWIJK - Het college heeft vorige week in een brief aan de leden van de gemeenteraad haar gedachten over de samenwerking tussen Noordwijk en Noordwijkerhout nog een keer op een rij gezet.

In een ander schrijven wordt de raad opgeroepen om de conclusies van Twijnstra Gudde, die de voors en tegens onderzocht, te volgen en te kiezen voor een bestuurlijke fusie. Opmerkelijk in de brief is dat het college, na het mogelijke besluit van de gemeenteraad op 20 april om voor fusie te kiezen, de raad voorstelt toch nog drie zaken te onderzoeken.

Het college wil als eerste in de periode tussen 20 april en 6 juli (laten) onderzoeken wat Noordwijkerhout gaat doen wanneer duidelijk wordt dat de voorgestelde fusie om wat voor redenen dan ook toch niet haalbaar blijkt te zijn. De noorderburen lieten hierover al eerder weten dat zij zich dan over hun positie zullen beraden. Dat lijkt logisch, want niets doen is geen optie. De zoektocht naar een andere strategische partner ligt voor de hand. Die tocht hoeft niet lang te duren gelet op de mogelijkheden.

De eerder door Noordwijkerhout afgewezen fusie met Hillegom. Lisse en Teylingen ligt dan voor de hand. Dat betekent dat Noordwijk als enige zelfstandige gemeente in de regio over blijft. Qua inwonerstal ook nog als kleinste gemeente. De vraag die daarbij opdoemt is of Noordwijk in staat blijft om de haar oplegde taken naar behoren te blijven uitvoeren.


Het tweede onderzoek dat het college wil laten uitvoeren gaat over de financiële positie van beide gemeenten en hoe die er na de mogelijke fusie uitziet. Er is al eerder vastgesteld dat de posities van beide niet op één lijn liggen. 'Door goed rentmeesterschap waarbij er niet meer is uitgegeven dan er aan inkomsten is binnen gekomen is de financiële positie van Noordwijk robuust'. De huidige begroting 2017-2020 laat zwarte cijfers zien. Daarnaast heeft Noordwijk flinke reserves die momenteel zo'n € 93 miljoen bedragen.

De kennis over de financiële positie van de Noorderburen is aan de Voorstraat minder duidelijk. Zo is niet helder of Noordwijkerhout financiële middelen en zo ja hoeveel, nodig heeft om de eigen voorzieningen op peil te houden. Het onderzoek moet gaan aantonen of er ook op financieel gebied na de fusie een duurzame gemeente ontstaat. Al eerder werd aan Twijnstra Gudde gevraagd of het niet nodig was om de financiële huishouding van beide gemeenten nader te onderzoeken. Dat was volgens het bureau niet nodig omdat dit in een volgende fase zeker alsnog gedaan zou worden. Daar hebben ze dan gelijk in gekregen.


Het derde onderzoek moet gaan over de vraag of Noordwijkerhout binnen de Omgevingsvisie een zelfde sterrenambitie kan en wil ontwikkelen als Noordwijk. Die zoektocht moet uitwijzen of er synergie te vinden is met de zeven Noordwijkse sterren of dat Noordwijkerhout mogelijk eigen sterren wil inbrengen.


Het is en blijft een vreemde zaak om de gemeenteraad aan de hand van een duidelijk ja van het college op 20 april een besluit te laten nemen over samenwerking met Noordwijkerhout om daarna als college nog drie zaken te willen onderzoeken. Dat je de financiële kant van de fusie wilt onderzoeken is verstandig, maar waarom is dat niet eerder gedaan? Goede raad is duur want de uitweg om te kiezen voor huwelijkse voorwaarden in plaats van gemeenschap van goederen is bij deze fusie niet aan de orde.