De soos bijeenkomst van de Noordwijkse Ondernemersvereniging kende een grote opkomst dus kon wethouder Hans Bakker de plannen voor Noordwijk aan zee met velen delen (Foto: Harm Dragt).

Ondernemers nemen kennis van plannen voor Noordwijk aan Zee
Laatste update: 19 april 2017 om 11:31

NOORDWIJK - Afgelopen vrijdag werden de leden van de Noordwijkse Ondernemersvereniging (NOV) geïnformeerd over de plannen die mogelijk gerealiseerd gaan worden om Noordwijk aan Zee.

Afgelopen vrijdag werden de leden van de Noordwijkse Ondernemersvereniging (NOV) tijdens hun maandelijkse soos geïnformeerd over de plannen die mogelijk gerealiseerd gaan worden om Noordwijk aan Zee in de vaart der volkeren op te laten stomen.

Het was druk in de Heeren van Noordwijk. NOV-voorzitter Cees van Wijk merkte daarover op dat voor medewerkers van veel bedrijven Goede Vrijdag een echte vrije dag is, maar dat hij dat gevoel niet had meegekregen toen hij vandaag 'zijn' Keyserswey was binnengereden. "Het leek wel of iedereen gewoon aan het werk was." Mogelijkerwijs was dat een indicatie waarom er zo veel leden aan het begin van het lange Paasweekeinde naar de Heeren van Noordwijk waren gekomen. Het is een goed gebruik dat er op deze bijeenkomsten een presentatie wordt gegeven. Dat kan door een lid van de vereniging zijn, maar anderen zijn ook welkom om van zich te laten horen.


Dit keer was het podium aan Noordwijks wethouder Hans Bakker die de grote schare ondernemers kon informeren over de grootschalige plannen die Noordwijk aan Zee bij realisatie een geheel ander aanzien kunnen geven. Bakker: "Op 19 april worden de inwoners van Noordwijk geïnformeerd over de plannen. Het doet mij deugd om die nu al met u te kunnen delen."


Van Groot Hoogwaak toe en met de kop van de Grent en alle daarachter liggende betrokken gebieden werden vervolgens belicht. Natuurlijk blijft de vraag overeind of de miljoenen kostende plannen uiteindelijk gerealiseerd kunnen worden, maar de conclusie mag best getrokken worden dat de ondernemers positief stonden tegenover de nek die de gemeente met de plannen heeft uitgestoken. Voorzitter van NOV Cees van Wijk dankte Bakker voor de uitleg en stond gelet op de tijd maar een paar vragen toe.

Tot een echte woordenwisseling over kansen en bedreigingen kwam het dus niet, maar dat was ook niet de bedoeling van de presentatie. Het zaadje is nu ook bij de ondernemers geplant en die krijgen nog alle gelegenheid om hun zegje te doen. Bakker zei te hopen dat de ondernemers mee gaan denken over het realiseren van de plannen. "De gemeente kan het niet alleen en heeft de hulp en ondersteuning van iedereen, met name de ondernemers nodig, om de gepresenteerde plannen van de grond te krijgen."