Buurtsportcoaches Jeroen Augustinus en Leonard Utrecht hebben in relatief korte tijd al veel bereikt, maar hebben nog het nodige op hun verlanglijstje: ""Het gaat goed, maar het kan natuurlijk altijd beter" (Foto: Harm Dragt).

Buurtsportcoaches brengen jong en oud in beweging
Laatste update: 19 april 2017 om 11:29

NOORDWIJK - Noordwijk heeft sinds september/oktober vorig jaar twee buurtsportcoaches aan het werk.

Jeroen Augustinus en Leonard van Utrecht zijn sindsdien bezig om groepen Noordwijkers letterlijk tot meer beweging aan te zetten. Hun inspanningen hebben al tot de nodige successen geleid.

Het fenomeen buurtsportcoaches bestaat al enige jaren. Vooral in de wijken van grote steden zijn zij actief om vooral jongeren aan hun gezonde portie beweging te helpen. Naar die doelgroep van 6 tot 12-jarigen gaat de aandacht van Augustinus en Van Utrecht op dit moment ook het meeste uit. Augustinus: "Hoewel de jongeren in Noordwijk een hoge sportparticipatie van 88 procent hebben haalt slechts 39 procent van hen de norm van voldoende bewegen." Die ligt voor basisschoolleerlingen op 5 uur bewegen per week.


Van Utrecht: "Om daar verbetering in aan te brengen bieden wij elke van de tien bassisscholen die Noordwijk rijk is een week lang een uur naschoolse sport aan op hun schoolplein." Augustinus: "Wij gaan bewust naar de locatie waar de jongeren al bij elkaar zijn, namelijk hun school. De opkomst en het enthousiasme zijn groot. Zowel van de kinderen zelf als hun ouders. In ons plan van aanpak gingen wij uit van 25 leerlingen per keer maar wij zitten nu al met een opkomst van 30 tot 80 leerlingen."


Van Utrecht: "Vroeger was buiten spelen na schooltijd leuk en eigenlijk de norm. Nu is er grote concurrentie van gamen of thuis TV kijken. En zoals bekend beweeg je daarbij nauwelijks." Augustinus: "Wij zouden vaker op elke school willen zijn, maar daarvoor ontbreekt ons de tijd omdat wij ook nog tal van andere activiteiten ontplooien." Van Utrecht vult aan: "Wij zijn nu aan het kijken of er stagières in te schakelen zijn om de aanwezigheid op scholen te vergroten, want onze poging om leraren van de scholen te verleiden zelf zo'n les voor hun rekening te nemen is niet succesvol gebleken." Naast basisschoolleerlingen richt de aandacht van de buurtsportcoaches zich ook op andere doelgroepen. Er worden bewegingslessen aangeboden aan deelnemers aan Reuring (mensen met een beperking) op sportcomplex Duinwetering. Augustinus: "Het is geweldig om te zien hoe dat aanslaat. Een vrouw met een nekbrace die moeite heeft met bewegen trekt bij ons sprintjes. Je ziet zo iemand, maar ook anderen opbloeien."


Van Utrecht: "Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn wij in samenspraak met de scholen aan het kijken welke sporttoernooien wij van de grond kunnen krijgen. Van 9 tot en met 17 september organiseren wij een sportweek voor senioren (55+). Ook voor deze groep is het van groot belang dat ze voldoende blijven bewegen. Wij zijn verder bezig om de basisscholen te verbinden met sportverenigingen. Dat moet er in uitmonden dat er clinics georganiseerd kunnen gaan worden op het schoolplein. Wij staan ook in nauw overleg met de vakdocenten bewegingsonderwijs. Samen zijn wij bezig met het organiseren van de Koningsspelen."


Augustinus: Wij hebben gesproken met de wijkverenigingen hoe wij daar ons werk kunnen uitrollen, maar ook buiten de gemeentegrenzen zijn wij actief. Vorige week hebben wij met de buurtsportcoaches, die in de regio actief zijn, een sportcongres georganiseerd om ervaringen uit te wisselen."


De twee Noordwijkse buurtsportcoaches hebben een doelstelling vanuit de gemeente meegekregen, maar geven aan verder volledig de vrije hand te hebben gekregen om die doelen te bereiken. Augustinus: "Het gaat goed maar het kan natuurlijk altijd beter. Het ontbreekt ons aan voldoende tijd om er nog meer rendement uit te halen maar wij zijn positief over hetgeen er nu al gepresteerd is." Van Utrecht: "Het gaat ons niet alleen om het presenteren van aantallen mensen die wij aan meer bewegen hebben gekregen. Een individuele blijk van waardering van een deelnemer is voor ons al voldoende om er de volgende dag weer vol tegenaan te gaan."